Registracijos numeris KM0088

Ši informacija skelbiama:
Nenuolatinių gyventojų samprata

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais yra toks gyventojas, kuris neatitinka nė vieno iš GPMĮ 4 straipsnyje nustatytų nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibūdinti skirtų kriterijų.

Informacija apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikomus pagrindinius kriterijus ir išimtis pateikiama čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0093

Ši informacija skelbiama:
Nenuolatinių gyventojų samprata

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju nebus laikomas užsienio valstybės pilietis, kuris atvyksta į Lietuvą ir:

  • dirba Lietuvos Respublikoje esančioje užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos atstovybėje ir yra tos užsienio valstybės diplomatas arba minėtos atstovybės ar įstaigos administracinio techninio bei aptarnaujančio personalo narys, arba

  • su darbo santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje gauna iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorinio administracinio padalinio arba vietos valdžios, arba

  • vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas – Lietuvoje yra registruota ir per nuolatinę bazę vykdoma individuali veikla.

Teises aktai