Pažymos gyventojams

Registracijos numeris KM1211

Ši informacija skelbiama:
Pažymos gyventojams

Pažymą apie gyventojams išmokėtas išmokas pildo ir gyventojams išduoda mokestį išskaičiuojantis asmuo, t. y. Lietuvos įmonė, nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio įmonė, vykdanti veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, išmokėję A klasės išmokas,  taip pat gyventojo prašymu gali įrašyti ir duomenis apie Išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo B klasės pajamoms.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojams apie jiems išmokėtas išmokas išduoda pavyzdinės formos Pažymą (VMI prie LR FM viršininko įsakymu Nr. VA-90 patvirtintų taisyklių 1 priedas) arba gali išduoti laisvos formos pažymą, kurioje turi būti nurodyti visi pažymos rekvizitai.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo pažymą išduoda gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Kai turtą parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn keli bendraturčiai, turi būti išduodamos atskiros pažymos. Kiekvieno bendraturčio pažymoje įrašoma jam išmokėta išmokos už parduotą turtą suma, nuo šios išmokos išskaičiuota ir į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma.

Pažymoje įrašyti duomenys turi sutapti su Mokestį išskaičiuojančio asmens  metinės ir mėnesinės A ir B klasės išmokų deklaracijose įrašytais  duomenimis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1214

Ši informacija skelbiama:
Pažymos gyventojams

Lietuvos įmonė ar užsienio įmonė, per nuolatinę buveinę gaunanti įmokas už studijas, gyvybės draudimo įmokas, palūkanas už kreditą gyvenamajam būstui statyti, įmokas į pensijų fondus, 2019 – 2021 m. už pastatų  apdailos ir remonto darbus, lengvųjų automobilių remonto darbus, vaikų priežiūros paslaugas nuolatinio gyventojo prašymu turi išduoti sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus. Minėti dokumentai ar jų nuorašai turi būti parengiami, patvirtinami ir išduodami nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1217

Ši informacija skelbiama:
Pažymos gyventojams

Rezidavimo vietos patvirtinimas nuolatiniam Lietuvos gyventojui reikalingas tuo atveju, kai jis gauna pajamų iš užsienio valstybės, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ir nori, kad toje užsienio valstybėje jo gautoms pajamoms būtų pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos mokesčio lengvatos.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo vietą tvirtina VMI, dokumente nurodydama, kad asmuo atitinkamu laikotarpiu buvo arba yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir atitinkamos užsienio valstybės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu yra laikomas Lietuvos rezidentu, jeigu tuo laikotarpiu jis tenkina nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibrėžti nustatytus kriterijus.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis pajamų užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ir norėdamas, kad užsienio valstybėje jo gautoms pajamoms būtų pritaikytos sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, VMI pateikia tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus parengtą formą, kuri (arba tik jos dalis) yra skirta gyventojo rezidavimo statuso patvirtinimui, VMI šią formą arba jos dalį privalo užpildyti ir patvirtinti.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas nepateikia užsienio mokesčių administratoriaus parengtos formos ir prašo patvirtinti jo rezidavimo vietą, VMI privalo užpildyti ir išduoti Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą – FR0254 (DAS-4) formą.

Teises aktai