Pajamos, gautos iš užsienio

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio valstybėje gavęs pajamų ir sumokėjęs nuo jų pajamų mokestį, gali naikinti jų dvigubą apmokestinimą Lietuvoje, vadovaujantis principais, pateiktais žemiau esančioje schemoje:

Užsienio valstybių sąrašas, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), pateikiamas čia.

Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas LR finansų ministro 2001-12-22 įsakymu Nr. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Detalesnė informacija apie atleidimo nuo mokesčio ir mokesčio atskaitymo metodų taikymą yra pateikta atitinkamose skiltyse.