Registracijos numeris KM1429

Ši informacija skelbiama:
Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

  1. Paramos gavėjai - juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę paramą ir / ar suteikę paramą ir / ar labdarą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

  2. Paramos gavėjai - fiziniai asmenys, kuriems yra suteiktas meno kūrėjo statusas, per kalendorinius metus gavę paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gauta parama, sausio 1 d., dydis (nuo 2017-01-01).

  3. Ataskaitos FR0478 forma turi būti teikiama ir tuo atveju, kai per mokestinį laikotarpį parama nėra gaunama ir nėra suteikiama, tačiau yra panaudojamas ankstesnių laikotarpių paramos likutis.

Teikiami duomenys

Pateikiama informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimui.

Teikimo terminas

Mokestinio laikotarpio ataskaita teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1417

Ši informacija skelbiama:
Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)

Nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys, gaunantys paramą iš gyventojų iki 2 proc. jų gyventojo pajamų mokesčio, šios gautos paramos ir jos panaudojimo duomenis turi teikti paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitoje FR0478.

Duomenų apie gautas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, ir jų panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia tie paramos gavėjai, kurie:

  • per kalendorinius metus yra gavę tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.), bei profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki 0,6 proc.)  gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnes kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis (arba lygias šiam dydžiui);

  • kitos paramos materialinėmis vertybėmis, piniginėmis lėšomis ar paslaugomis nėra gavę / suteikę ir / ar ataskaitiniais metais nėra panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama).

Teises aktai