Registracijos numeris KM1413

Ši informacija skelbiama:
Paramos teikimo ataskaita (FR0477)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

  1. Paramos teikėjai, nurodyti LPĮ 5 str. 2 d. 1 p. išskyrus fizinius asmenis ir paramos gavėjus, išvardytus LPĮ 7 str. 1 d.;
  2. Paramą suteikę užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje.

Teikimo terminas

Per kalendorinius metus suteikus paramą, ataskaita turi būti pateikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.

Teises aktai