Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos išdavimas

Paslaugos pavadinimas - Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos išdavimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Turtą paveldėję fiziniai asmenys privalo mokėti paveldimo turto mokestį, išskyrus Paveldimo turto mokesčio įstatyme išvardytus asmenis.

Paveldėjus turtą Lietuvoje, mokesčio dydis yra nurodomas paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymoje (FR0514), kurią išduoda mokesčių administratorius. Ši pažyma galioja 90 kalendorinių dienų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, privalo pats arba per įgaliotą asmenį pateikti tinkamai užpildytą FR0585 formos deklaraciją su jos papildomu lapu (FR0585P forma) ir sumokėti mokestį (FR0514 pažyma neišduodama).

Paslaugos suteikimo trukmė - Per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti pažymą pateikimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - 

  • Prašymas apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę;
  • notaro išduota laisvos formos pažyma apie paveldimą turtą arba palikimo apyrašas;
  • dokumentai, kuriais remiantis nustatoma paveldimo turto apmokestinamoji vertė.

Paslaugos teikimo būdai - Paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: