Registracijos numeris KM1440

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokestis nuo dividendų (33 str., 34 str. 35 str.)

 

Gaunami / išmokami apmokestinami dividendai

Asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti pelno mokestį

Pelno mokesčio mokėjimo terminas

Dividendai gaunami iš užsienio vienetų

Dividendus gaunantis asmuo

Ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo gauti / išmokėti, 15 dienos.

Dividendai išmokami užsienio vienetams

Dividendus išmokantis asmuo

Dividendai išmokami Lietuvos vienetams

Dividendus išmokantis asmuo

Teises aktai