PVM atskaita ir jos tikslinimas (57-69 str.)

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • atvejus, kai pirkimo (importo) PVM gali būti atskaitomas;

  • atvejus, kai pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas;

  • atvejus, kada ir kokiu būdu pirkimo (importo) PVM atskaita turi būti tikslinama.