Registruotų gavėjų registravimas

Asmuo, pageidaujantis iš kitos ES valstybės narės verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau – AMLAR), ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlįturi įsiregistruoti registruotu gavėju arba laikinai registruotu gavėju.

Sprendžiant, kurią registraciją asmuo turėtų pasirinkti, gali būti atsižvelgiama į ketinamų vykdyti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, gabenimo iš ES valstybių narių į Lietuvą reguliarumą.

Registruotų gavėjų registracija

Laikinai registruotų gavėjų registracija