Registracijos numeris KM1517

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Mokesčių žinynas

 

 

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

Paskelbta

Taikoma nuo

1.

Airija

1998 Nr. 51-1401

1999-01-01

2.

Armėnija

2000 Nr. 108-3431

2002-01-01

3.

Austrija

2005 Nr. 128-4604

2006-01-01

4.

Azerbaidžanas

2004 Nr. 126-4535

2005-01-01

5.

Baltarusija

1996 Nr. 65-1536

1997-01-01

6.

Belgija

1999 Nr. 82-2419

2004-01-01

7.

Bulgarija

2007 Nr. 2-69

2007-01-01

8.

Čekija

1995 Nr. 75-1749

1996-01-01

9.

Danija

1994 Nr. 17-274

1994-01-01

10.

Estija

2006 Nr. 5-137

2006-01-01

11.

Graikija

2002 Nr. 95-4096

2006-01-01

12.

Gruzija

2004 Nr. 30-961

2005-01-01

13.

Indija

2012 Nr. 85-4455

2013-01-01

14.

Islandija

1999 Nr. 10-215

2000-01-01

15.

Ispanija

2004 Nr. 15-460

2004-01-01

16.

Italija

1999 Nr. 53-1707

2000-01-01

17.

Izraelis

2007 Nr. 2-70

2007-01-01

18.

Japonija

2018 Nr.13746

2019-01-01

19.

JAV

1999 Nr. 110-3209

2000-01-01

20.

Jungtiniai Arabų Emyratai

2014 Nr. 04871

2015-01-01

21.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

2002 Nr. 13-485

2002-01-01

22.

Kanada

1997 Nr. 10-181

1998-01-01

23.

Kazachstanas

1997 Nr. 106-2677

1998-01-01

24.

Kinija

1996 Nr. 105-2399

1997-01-01

25.

Kipras

2014 Nr.04868

2015-01-01

26.

Kirgizija

2009 Nr. 8-271

2014-01-01

27.

Korėja

2007 Nr. 74-2925

2008-01-01

  28.

  Kosovas   2021 Nr. 23664   2022-01-01

29.

Kroatija

2000 Nr. 108-3432

2002-01-01

30.

Kuveitas

2014 Nr.4862

2018-01-01

31.

Latvija

1995 Nr. 13-297

1995-01-01

32.

Lenkija

1995 Nr. 84-1905

1995-01-01

  33.

  Lichtenšteinas

  2020 Nr. 856

  2021-01-01

34.

Liuksemburgas

1995 Nr. 70-2511

2007-01-01

35.

Makedonija

2008 Nr. 50-1848

2009-01-01

36.

Malta

2004 Nr. 30-960

2005-01-01

  37. 

  Marokas

  2014 Nr.4858   2023-01-01

38.

Meksika

2012 Nr. 119-5980

2013-01-01

39.

Moldova

1998 Nr. 74-2137

1999-01-01

40.

Norvegija

1994 Nr. 17-275

1994-01-01

41.

Nyderlandai

2000 Nr. 59-1757

2001-01-01

42.

Portugalija

2002 Nr. 111-4900

2004-01-01

43.

Prancūzija

1997 Nr. 106-2675

1997-01-01

44.

Rumunija

2002 Nr. 57-2299

2003-01-01

45.

Rusija

2000 Nr. 59-1765

2006-01-01

46.

Serbija

2008 Nr. 50-1849

2010-01-01

47.

Singapūras

2004 Nr. 112-4168

2005-01-01

48.

Slovakija

2002 Nr. 104-4620

2003-01-01

49.

Slovėnija

2000 Nr. 108-3433

2003-01-01

50.

Suomija

1994 Nr. 18-292

1994-01-01

51.

Švedija

1994 Nr. 17-276

1994-01-01

52.

Šveicarija

2002 Nr. 111-4901

2003-01-01

53.

Turkija

1999 Nr. 82-2420

2001-01-01

54.

Turkmėnistanas

2014 Nr. 04855

2015-01-01

55.

Ukraina

1997 Nr. 11-207

1998-01-01

56.

Uzbekistanas

2002 Nr. 109-4808

2003-01-01

57.

Vengrija

2004 Nr. 151-5474

2005-01-01

58.

Vokietija

Protokolas

1997 Nr. 106-2674

2023 Nr. 11546

1999-01-01

2024-01-01

 

Registracijos numeris KM1519

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Mokesčių žinynas

Valstybė, su kuria taikoma sutartis

Sutartis taikoma nuo

Mokesčio tarifas

Dividendams

Palūkanoms

Honorarui

Airija

1999-01-01

15

10

0*

Armėnija

2002-01-01

15

10

10

Azerbaidžanas

2005-01-01

10

10

10

Austrija

2006-01-01

15

10

10

Baltarusija

1997-01-01

10

10

10

Belgija

2004-01-01

15

10

0*

Bulgarija

2007-01-01

10

10

10

Čekija

1996-01-01

15

10

10

Danija

1994-01-01

15

10

0*

Estija

2006-01-01

15

10

10

Graikija

2006-01-01

15

10

10

Gruzija

2005-01-01

15

10

10

Italija

2000-01-01

15

10

0*

Islandija

2000-01-01

15

10

0*

Ispanija

2004-01-01

15

10

0*

Indija

2013-01-01

15

10

10

Izraelis

2007-01-01

15

10

10

Japonija

2019-01-01

10

10

0

JAV

2000-01-01

15

10

10

Jungtinė Karalystė

2002-01-01

15

10

0*

JAE

2015-01-01

5

0

5

Kanada

1998-01-01

15

10

0*

Kazachstanas

1998-01-01

15

10

10

Kinija

1997-01-01

10

10

10

Kipras

2015-01-01

5

0

5

Kirgizija

2014-01-01

15

10

10

Korėja

2008-01-01

10

10

10

Kosovas

2022-01-01

15

10

0

Kroatija

2002-01-01

15

10

10

Kuveitas

2018-01-01

15

10

10

Latvija

1995-01-01

15

0

0

Lenkija

1995-01-01

15

10

10

Lichtentšteinas 2021-01-01 15 10 0

Liuksemburgas

2007-01-01

15

10

0*

Malta

2005-01-01

15

10

10

Makedonija

2009-01-01

10

10

10

Marokas 2023-01-01 10 10 10

Meksika

2013-01-01

15

10

10

Moldova

1999-01-01

10

10

10

Nyderlandai

2001-01-01

15

10

0*

Norvegija

1994-01-01

15

10

0*

Portugalija

2004-01-01

10

10

10

Prancūzija

1997-01-01

15

10

0*

Rumunija

2003-01-01

10

10

10

Rusija

2006-01-01

10

10

10

Singapūras

2005-01-01

10

10

7,5

Serbija

2010-01-01

10

10

10

Slovakija

2003-01-01

10

10

10

Slovėnija

2003-01-01

15

10

10

Suomija

1994-01-01

15

10

0*

Švedija

1994-01-01

15

10

0*

Šveicarija

2003-01-01

15

10

0*

Turkija

2001-01-01

10

10

10

Turkmėnistanas

2015-01-01

10

10

10

Ukraina

1998-01-01

15

10

10

Uzbekistanas

2003-01-01

10

10

10

Vengrija

2005-01-01

15

10

0*

Vokietija

1995-01-01

15

10

10

* 0 proc. mokesčio tarifas honorarams taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatoms, pakeitusioms Lietuvos Respublikos su užsienio valstybėmis jau taikomas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kuriose buvo įtvirtintos nuostatos dėl mažesnio tarifo taikymo honorarams ar atsisakymo apmokestinti honorarus prie pajamų šaltinio bent vienoje iš sutarčių su EBPO nare.

Registracijos numeris KM1521

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Mokesčių žinynas

Dokumentas

Komentaras

Užsienio valstybės rezidento prašymas sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1)

DAS-1 formą privalo turėti Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentui, ir taikantis tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taikantis mažesnį negu Lietuvos mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuojantis mokesčio).

Šią užpildytą formą, kaip įrodymą, kad užsienio valstybės rezidentui teisėtai buvo pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos mokestinės lengvatos, turi saugoti užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas.

Tuo atveju, kai DAS-1 formos V dalis neužpildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduota pagal toje valstybėje nustatytą tvarką atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, tokia išduota pažyma turi būti saugoma kartu su užpildyta DAS-1 forma.

Užsienio valstybės rezidento prašymas  grąžinti išskaitytą mokestį FR0022 (DAS-2)

DAS-2 forma naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori susigrąžinti Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas ir neturintis tokio užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (DAS-1 formos), išskaičiavo Lietuvos vidaus mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka.

DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, gali pateikti bet kuriai AVMI.

Tuo atveju, kai DAS-2 formos VI dalis neužpildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduota pagal toje valstybėje nustatytą tvarką atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, tai kartu su DAS-2 forma AVMI turi būti pateikiamas tokios pažymos originalas.

DAS-2 forma su įrašytu sprendimu užsienio valstybės rezidentui įteikiama tiesiogiai, siunčiant registruotu laišku, telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Pažyma apie gautas pajamas ir Lietuvoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3)

DAS-3 forma naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori gauti VMI patvirtinimą apie jo gautas pajamas ir Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotus arba sumokėtus mokesčius.

Užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti patvirtintą DAS-3 formą, gali kreiptis į bet kurią AVMI.

Patvirtinta DAS-3 forma užsienio valstybės rezidentui arba jo įgaliotam asmeniui siunčiama registruotu laišku, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti DAS-3 formą pateikimo dienos.

Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma FR0254 (DAS-4)

DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – asmuo), gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, pageidauja, kad jam būtų taikomos sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, ir VMI prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas sutarties taikymo tikslais.

Prašymas išduoti užpildytą ir patvirtintą DAS-4 formą gali būti pateiktas elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI: Paslaugos -> Pažymos -> Pažyma dėl pripažinimo rezidentu dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslais, paštu (per pašto paslaugų teikėjus)  kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, arba atvykus į VMI aptarnavimo padalinį iš anksto užsiregistravus.

DAS-4 forma išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dėl tokios pažymos išdavimo dienos.

Užpildyta ir patvirtinta rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma gali būti išsiunčiama paštu arba išduodama VMI aptarnavimo padalinyje (atsiėmimo būdas nurodomas prašyme išduoti šią pažymą).

 

Teises aktai