Turto pardavimo pajamos

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto,

  • finansinių priemonių,

  • nenukirsto miško, apvalios medienos, atliekų,

  • kito neregistruotino turto

pardavimo ir kitokio perleidimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo taisykles.