Registracijos numeris KM1507

Ši informacija skelbiama:
Už darbą užsienio valstybėje

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba užsienio valstybėje ir toje valstybėje pagal tos užsienio valstybės teisės aktus nuo su darbo santykiais susijusių pajamų yra mokamas gyventojų pajamų mokestis, Lietuvoje nuolatinis Lietuvos gyventojas naikina dvigubą apmokestinimą, taikydamas atleidimo arba atskaitymo metodą, metams pasibaigus teikdamas metinę pajamų deklaraciją. 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jei nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba užsienio valstybėje, su kuria sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, su darbo santykiais susijusios pajamos gali būti apmokestinamos toje valstybėje tik tuo atveju, jeigu (dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties 15 straipsnis Samdomas darbas):

  • nuolatinis Lietuvos gyventojas toje užsienio valstybėje bet kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu, prasidedančiu arba pasibaigiančiu tais pačiais finansiniais metais, ištisai arba su pertraukomis išbūna ilgiau kaip 183 dienas, arba

  • atlyginimą moka darbdavys, kuris yra tos užsienio šalies rezidentas, arba atlyginimas mokamas jo vardu, arba

  • atlyginimą moka nuolatinė buveinė ar nuolatinė veiklavietė, kurią darbdavys turi toje užsienio šalyje.

Informaciją apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Europos sąjungos valstybių darbdavių ar už darbą ES valstybėse arba iš užsienio valstybės su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1508

Ši informacija skelbiama:
Už darbą užsienio valstybėje

Nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris užsienio valstybėje nuo iš Lietuvos įmonės už darbą užsienio valstybėje gautų su darbo santykiais susijusių pajamų pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį sumokėjo pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, iš Lietuvos biudžeto turi būti grąžinta visa Lietuvos įmonės nuo tokių pajamų išskaičiuota ir sumokėta pajamų mokesčio suma.

Gyventojas mokesčių administratoriui turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už atitinkamus kalendorinius metus ir dokumentą apie užsienio valstybėje nuo iš Lietuvos įmonės kalendoriniais metais gautas su darbo santykiais susijusias pajamas ir nuo jų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, tokio dokumento VMI paprašius vertimą į lietuvių kalbą bei dokumentą, įrodantį, kad tokios pajamos apmokestinamos užsienio valstybėje pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas (pvz., Lietuvos įmonės gyventojui išduotą pažymą apie komandiruotės į užsienio valstybę trukmę, Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės sutarties, pagal kurią gyventojas buvo išsiųstas dirbti į užsienio valstybę, kopiją ar pan.).

Nuo 2019-01-01 Lietuvos įmonės už darbą užsienio valstybėje apskaičiuotą su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, sumą gyventojas turi nurodyti metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311B priede.

Darbo užmokestis deklaruojamas 2 eilutėse. Deklaruojant užsienio valstybėje gautą darbo užmokestį, tam skirtoje vietoje turi būti įrašoma nuo jo paties gyventojo į tos užsienio valstybės biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma. Deklaruojant už darbą Lietuvoje gautą darbo užmokestį, įrašoma darbdavio išskaičiuota ir į Lietuvos biudžetą sumokėta visa pajamų mokesčio (įskaitant ir nuo darbo užsienio valstybėje gautų pajamų) suma. Naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą, darbdavio nuo darbo užmokesčio už darbą užsienio valstybėje išskaičiuota ir į Lietuvos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma bus grąžinta gyventojui pagal jo pateiktą deklaraciją ir pridėtus mokesčio sumokėjimą užsienio valstybėje patvirtinančius dokumentus.

2018-01-31 – 2018-12-31  Lietuvos įmonės už darbą užsienio valstybėje apskaičiuotą su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, sumą gyventojas turi nurodyti metinės pajamų mokesčio GPM308P priede „Apmokestinamosios pajamos“.

Darbo užmokestis deklaruojamas 2 eilutėse: vienoje eilutėje turi būti deklaruojamas darbo užmokestis, kuris pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį buvo apmokestintas užsienio valstybėje, P1 laukelyje nurodant 1“, o kitoje eilutėje - Lietuvos įmonės už darbą užsienio valstybėje išmokėtas darbo užmokestis ir nuo jo į Lietuvos biudžetą išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis (įskaitant ir nuo užsienio valstybėje gautų darbo užmokesčio pajamų),  P1 laukelyje nurodant 15 proc. Naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą, darbdavio nuo darbo užmokesčio už darbą užsienio valstybėje išskaičiuota ir į Lietuvos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma bus grąžinta gyventojui pagal jo pateiktą deklaraciją ir pridėtus mokesčio sumokėjimą užsienio valstybėje patvirtinančius dokumentus.

Iki 2017-12-31 Lietuvos įmonės už darbą užsienio valstybėje apskaičiuotą su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, sumą gyventojas turi nurodyti metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308N priedo „Neapmokestinamosios pajamos“ laukelyje „Gautų pajamų suma“ (užsienio valstybės, kurioje gyventojas dirbo, kodas nenurodomas, nes atlyginimą mokėjo Lietuvos įmonė), o nuo tokių pajamų Lietuvos įmonės išskaičiuotą ir į LR biudžetą pervestą pajamų mokesčio sumą turi nurodyti deklaracijos priedo „Neapmokestinamosios pajamos“ laukelyje „Išskaičiuota mokesčio suma“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1509

Ši informacija skelbiama:
Už darbą užsienio valstybėje

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais susijusios pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu Lietuvoje tik tuo atveju, jei darbas fiziškai atliekamas Lietuvoje. Atitinkamai, darbo užmokestis (arba darbo užmokesčio dalis), mokamas už darbą užsienio valstybėje Lietuvoje gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas nepriklausomai nuo to, ar darbavys yra Lietuvos ar užsienio įmonė.

Informaciją dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimo, rasite čia.

Teises aktai