Verslo liudijimą įsigijusio asmens pajamos

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • apribojimus, taikomus asmenims, įsigijusiems verslo liudijimą;

  • veiklos rūšis ir verslo liudijimo įsigijimo bei nutraukimo tvarką;

  • fiksuoto dydžio pajamų mokestį, jo apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarką;

  • buhalterinės apskaitos tvarkymą.