Registracijos numeris KM1908

Ši informacija skelbiama:
Mano VMI atstovų administravimas

Aspektas

Komentaras

Naudojimosi Mano VMI pradžia

Mano VMI atstovas yra:

 1. elektroninės paslaugos gavėjas fizinis asmuo;

 2. elektroninės paslaugos gavėjui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas suteikė teisę jam atstovauti užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas per Mano VMI.

Registruojantis Mano VMI, būtina nurodyti Mano VMI atstovo el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiama el. pašto patvirtinimo nuoroda. Norėdamas naudotis Mano VMI paslaugomis, asmuo privalo suaktyvinti nuorodą, gautą nurodytu el. paštu, ir tokiu būdu patvirtinti el. pašto adresą. Patvirtinto el. pašto adresu asmeniui bus siunčiami pranešimai apie Mano VMI paskyroje VMI paskelbtą dokumentą elektroninės paslaugos gavėjui ir kita su elektroninių paslaugų vykdymu ir kitomis mokestinėmis procedūromis susijusi informacija.

 

Identifikavusi Mano VMI atstovą, nurodžiusį klaidingą el. pašto adresą, ir nepavykus susisiekti su atstovu dėl duomenų koregavimo (arba atstovui nepakoregavus po susisiekimo), VMI turi teisę blokuoti Mano VMI atstovą, nurodžiusį neteisingą el. pašto adresą. Mano VMI pranešimai blokuotam Mano VMI atstovui nebus siunčiami.

Mano VMI atstovo teisių suteikimas

Fiziniam asmeniui, kai jis yra elektroninės paslaugos gavėjas, ir juridinio asmens vadovui, kai elektroninės paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, Mano VMI atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus atitinkamą elektroninės paslaugos gavėją. Šis Mano VMI atstovas gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti elektroninės paslaugos gavėjui Mano VMI ir suteikti visas arba dalį Mano VMI atstovo teisių, kurios reikalingos, elektroninės paslaugos gavėjo vardu užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas. Galimų suteikti Mano VMI atstovui teisių sąrašas skelbiamas Mano VMI srityje.

 

Mano VMI atstovo teisės gali būti suteikiamos koreguojamos per Mano VMI, atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - AVMI) arba paštu (per pašto paslaugų teikėjus). Kitam fiziniam asmeniui suteikiamos teisės nurodomos VMI prie FM viršininko 2012-10-03 įsakymu Nr. VA-91 patvirtintame priede.

 

Jeigu Mano VMI atstovas kitam fiziniam asmeniui Mano VMI atstovo teises nori suteikti paštu, kartu su užpildytu priedu turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Kai Mano VMI atstovo teisės suteikiamos raštu (atvykus į AVMI arba paštu), minėtą priedą pasirašo mokesčių mokėtojas, norintis kitam fiziniam asmeniui suteikti Mano VMI atstovo teises, arba jo įgaliotas asmuo ir VMI atstovas. Jeigu Taisyklių priedas teikiamas raštu VMI, tai Mano VMI atstovui atstovavimo teisės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priedo gavimo dienos.

 

Mano VMI portale paskirtas atstovas turi galimybę bet kurio metu atsisakyti jam suteiktų Mano VMI atstovavimo teisių. Tai galima atlikti, Mano VMI portale pasirinkus dešiniajame viršutiniame kampe esantį meniu punktą Nustatymai ir atsidariusiame lange paspaudus mygtuką Kitų mokėtojų nustatymai, ir prie asmens, kurio atstovavimo teisių norima atsisakyti, paspaudus ikonėlę X (Atsisakyti atstovavimo) arba atvykus į VMI.

 

Mano VMI atstovo teisės gali būti nutraukiamos, nepasibaigus atstovavimo galiojimo laikotarpiui, per Mano VMI arba atvykus į VMI ir pateikus priedą.

 

Aktualu buhalterines paslaugas teikiančių įmonių atstovams:

Mano VMI portale yra galimybė įgalioti kitą asmenį, pvz., buhalterines paslaugas teikiančios įmonės vadovą (ar žemesnės grandies vadovą), ir paskirti Mano VMI atstovų administratoriumi (teisė Mano VMI atstovų administravimas) kuris gali priskirti / koreguoti / panaikinti kitų atstovų Mano VMI portale atstovavimus. Tokiu būdu būtų galimybė įgalioti ne tik konkretų buhalterines paslaugas teikiančios įmonės darbuotoją, taip pat ir tvarkyti įgaliotų darbuotojų teises, nesikreipiant papildomų įgaliojimų į atstovaujamą mokesčių mokėtoją.

Veiksmai, atliekami norint nedelsiant nutraukti, užblokuoti atstovavimą Mano VMI ir / ar pakeisti atstovo duomenis

 1. Atstovavimą nedelsiant galima nutraukti tik prisijungus prie Mano VMI. Iš meniu reikia pasirinkti Mano VMI atstovai ir prie atitinkamo atstovo paspausti X.

 2. Norėdami užblokuoti atstovavimą, atlikite šiuos veiksmus:

 • iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų Mano VMI portale informacija;

 • stulpelyje Teisės spauskite pasirinkto atstovo informaciją. Atsiveria pasirinkto atstovo duomenų langas;

 • įėję į atstovo duomenų peržiūros langą, spauskite Blokuoti. Atsiveria veiksmo patvirtinimo langas su klausimu: Ar tikrai norite blokuoti atstovavimą?;

 • veiksmo patvirtinimo lange įrašykite atstovo blokavimo priežastį ir spauskite Saugoti.

 1. Norėdami pakeisti atstovavimo duomenis, atlikite šiuos veiksmus:

 • iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų Mano VMI portale informacija;

 • spauskite Keisti atstovo duomenis arba įėję į atstovo duomenų peržiūros langą, spauskite Koreguoti. Atsiveria Mano VMI atstovo duomenų keitimo langas;

 • Laikotarpio pabaigos nustatymo lauke galite pasirinkti, ar tai yra:

  • Keitimas;

  • Nutraukimas;

  • Atsisakymas;

 • nurodykite reikiamą informaciją ir spauskite Toliau. Sistema atveria Mano VMI atstovo duomenų keitimo langą Apibendrinimas, kuriame informacija pateikiama peržiūrėjimui;

 • jei informacija nurodyta tinkamai, spauskite Patvirtinti. Sistema išsaugo pakeitimus.

 1. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis pats atsisakyti atstovavimo teisių, turi Mano VMI sistemoje, atstovaujamo mokesčių mokėtojo paskirtyje pasirinkti Nustatymai, spausti Atsisakyti atstovavimo ir patvirtinti atstovavimo atsisakymą.

Veiksmai, atliekami norint peržiūrėti / pakeisti Mano VMI atstovo kontaktinius duomenis

 1. Iš meniu pasirinkite Mano VMI -> Nustatymai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų Mano VMI portale informacija;

 2. Įėję į atstovo duomenų peržiūros langą, spauskite Keisti kontaktus. Atsiveria Mano VMI atstovo kontaktų keitimo langas;

 3. Užpildykite reikiamą informaciją;

 4. Spauskite Saugoti. Sistema išsaugo kontaktų pakeitimus.

Identifikavusi Mano VMI atstovą, nurodžiusį klaidinga el. pašto adresą, ir nepavykus susisiekti su atstovu dėl duomenų koregavimo (arba atstovui nepakoregavus po susisiekimo), VMI turi teisę blokuoti Mano VMI atstovą, nurodžiusį neteisingą el. pašto adresą. Mano VMI pranešimai blokuotam Mano VMI atstovui nebus siunčiami. Dėl Mano VMI atstovo atblokavimo asmuo turi atvykti į AVMI. Atblokavimas galimas tik nurodžius teisingą el. pašto adresą.

Pastaba. Jeigu pageidaujate, kad skambinant telefonu į VMI būtų konsultuojama atstovaujamo mokesčių mokėtojo klausimais, pažymėkite lauką Sutinku būti identifikuotas telefonu ir sistema suteiks Jums atpažinimo PIN kodą, kurį reikės nurodyti paskambinus į VMI tel. 1882.

Norėdami peržiūrėti / pakeisti kontaktinius duomenis Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI - > Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1909

Ši informacija skelbiama:
Mano VMI atstovų administravimas

Norint užregistruoti savo atstovą Akcizų informacinės sistemos naudotoju, prisijungus prie Mano VMI portalo elektroniniu būdu, reikia atlikti tokius veiksmus:

 1. iš meniu pasirinkite Atstovai Mano VMI portale. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų mano VMI portale informacija;

 2. spauskite Naujas atstovas. Atsiveria naujo atstovo pridėjimo langas;

 3. pasirinkite atstovaujančio asmens tipą, įrašykite duomenis;

 4. spauskite Toliau. Atsiveria atstovo teisių nurodymo langas. Norėdami įgaliojamam atstovui suteikti teises kitose VMI sistemose, spauskite Kitų sistemų teisės. Pasirinkite AIS (Akcizų informacinė sistema). Stulpelyje Sistema yra rodomos kitos VMI informacinės sistemos sutrumpintas pavadinimas. Paspaudus pabrauktą sistemos pavadinimą, vartotojui bus pateiktas informacinis sistemos aprašymas arba asmuo bus nukreipiamas į nurodytą VMI informacinę sistemą, skirtą mokesčių mokėtojui;

 5. varnelėmis sužymėkite reikiamas teises;

 6. spauskite Toliau. Atsiveria atstovo apibendrintos informacijos peržiūrėjimo langas;

 7. peržiūrėkite informaciją ir, jei viskas tinka, spauskite Patvirtinti. Sistema išsaugo naujo atstovo informaciją. Norėdami peržiūrėti atstovavimo informaciją, pasirinkite Apibendrinimas.