Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2023 metais?

  • Kai metinių apmokestinamųjų  pajamų (GMP) bendra suma neviršija 10 080 Eur, t. y. 12 minimalių mėnesinių algų (MMA) (730 Eur x 12 mėn.), MNPD yra 7500 Eur.
  • Kai GMP yra didesnės nei 10 080 Eur, bet neviršija 23 112 Eur, taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 7500 – 0,42 x (GMP – 10 080 Eur)

  • Kai GMP yra didesnės nei 23 112 Eur, bet mažesnės nei 34370,67 Eur taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 4800 – 0,18 x (GMP – 7704 Eur)

  • Jeigu GMP yra 34370,67 Eur ar didesnės, MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus MNPD pagal formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).