Mokesčių mokėtojo atleidimas nuo baudų, delspinigių ir palūkanų

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių mokėtojo atleidimas nuo baudų, delspinigių ir palūkanų.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojai nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų gali būti atleisti jų prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Mokesčių mokėtojas nuo baudų, delspinigių ir palūkanų atleidžiamas, jeigu:

  • įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;
  • įstatymo nuostatas pažeidžiančia veikla nepadarė žalos biudžetui;
  • mokesčio įstatymą pažeidė dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti;
  • mokesčio įstatymą pažeidė dėl mokesčio įstatymo klaidingo apibendrinto paaiškinimo arba dėl raštu ar telefonu VMI suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais (jei telefonu suteikta konsultacija VMI prie FM nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinusį mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą);
  • delspinigių išieškoti netikslinga ekonominiu ir/ar socialiniu požiūriu (šis atleidimo atvejis gali būti taikomas tik fiziniams asmenims).

Paslaugos suteikimo trukmė - 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • laisvos formos prašymas;
  • prašymą pagrindžiantys dokumentai (pavyzdžiui, dokumentai, kuriuose pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas bei turimą turtą, sunkią fizinio asmens ekonominę (socialinę) padėtį patvirtinantys kompetentingų institucijų išduoti dokumentai ir kt.);
  • įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai - Paštu, tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected]

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: