Asmenys, kuriems duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais

Vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 patvirtintų Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių 18.11. mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis, kuriems buvo duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Duomenys atnaujinami kiekvieną dieną.