Mokesčių grąžinimas / įskaitymas pagal FR0781 formą

Paslaugos aprašas

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių grąžinimas/įskaitymas pagal FR0781 formą

Versijos sukūrimo data:

2021-07-20

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojai gali teikti prašymą grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų permokas (skirtumus).

Paslaugos teikimo būdai

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį;
  • Tiesiogiai;
  • Paštu.

Iniciavimo forma:

Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (formaFR0781)

Paslaugos rezultatas:

  1. priimtas sprendimas sugrąžinti / įskaityti mokesčių permoką;
  2. priimtas neigiamas sprendimas dėl mokesčių permokos grąžinimo / įskaitymo

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

  • dokumentai/duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir/ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą.

Paslaugos trukmė

30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir/ar papildomų dokumentų gavimo dienos.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Paslauga mokama:

Ne

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)".