Informacija apie mokesčių mokėtojus / PVM mokėtojus

„Baltieji finansai" - mokesčių mokėtojų patikimumo kriterijai

Nuo 2019 sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo skelbti, ar mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus  (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį, vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d.):

1. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir pan. nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15.000 Eur mokesčių.
2. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.
3. Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan.
4. Per metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1.500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.
Nuo 1-3 punktuose išvardintų pažeidimų įsiteisėjimo, mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams, o 4 punkto atveju – 1 metams."

 

Paieškos skiltyje „Fiziniai asmenys" (toliau - FA) atvaizduojami tik tie rezultatai, jeigu FA yra:

  • PVM mokėtojas,
  • vykdantis individualią veiklą,
  • ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema,
  • vykdantis individualią veiklą FA, kuris atitinka arba neatitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.

Lietuvos juridinių asmenų paieška Registrų centro interneto svetainėje.


Neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 str.) sąrašą galima peržiūrėti čia.

Visi kiti mokesčių mokėtojai, kurie nepriskirti „Neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų" (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį) grupei, laikomi atitinkančiais minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį).

Informacija apie mokesčių mokėtojus

Dažniausiai naudojamos rinkmenos: 

Verslo liudijimų duomenų tikrinimas

Paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema

 

Kitas aktualias rinkmenas galite rasti čia.

Kitos rinkmenos, susijusios su PVM mokėtojais