Informacija apie mokesčių mokėtojus / PVM mokėtojus

„Baltieji finansai" - mokesčių mokėtojų patikimumo kriterijai

Nuo 2019 sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo skelbti, ar mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus  (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį, vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d.):

1. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir pan. nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15.000 Eur mokesčių.
2. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.
3. Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan.
4. Per metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1.500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ir nebuvo paskirta bauda už pakartotinai padarytą nusižengimą.
Nuo 1-3 punktuose išvardintų pažeidimų įsiteisėjimo, mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams, o 4 punkto atveju – 1 metams."

Norėdami peržiūrėti visus mokesčių mokėtojus, kurie neatitinka minimalių nustatytų kriterijų, reikia atlikti paiešką „Pagal grupes“, pasirinkus grupę „Neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų" (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį)".

Visi kiti mokesčių mokėtojai, kurie nepriskirti „Neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų" (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį) grupei, atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnį).


Paieškos skiltyje „Fiziniai asmenys" (toliau - FA) atvaizduojami tik tie rezultatai, jeigu FA yra:

  • PVM mokėtojas,
  • vykdantis individualią veiklą,
  • ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema,
  • vykdantis individualią veiklą FA, kuris atitinka arba neatitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.

Lietuvos juridinių asmenų paieška Registrų centro interneto svetainėje.


Dėl techninių kliūčių, galimi netikslumai, atvaizduojant grupės „Neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (pagal MAĮ 40-1 str.) duomenis.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Tikslų sąrašą galima matyti čia.

Informacija apie mokesčių mokėtojus

Vardas ir pavardė*
Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris*
PVM mokėtojo kodas
Individualios veiklos pažymos numeris
Pavadinimas
Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
PVM mokėtojo kodas
Grupė
Tekstas atpažinimui Atnaujinti CAPTCHA

Kitos rinkmenos, susijusios su PVM mokėtojais