Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokesčių mokėtojui prašant

Paslaugos pavadinimas - Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokesčių mokėtojui prašant.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių administratorius savo iniciatyva arba mokesčių mokėtojo prašymu gali pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška, kai mokesčių mokėtojas neturi turto arba turtas yra nelikvidus, mažai likvidus, kai nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidos yra didesnės už pačią mokestinę nepriemoką arba kai netikslinga nepriemoką išieškoti dėl sunkios fizinių asmenų ekonominės (socialinės) padėties. Kai mokestinė nepriemoka pripažinta beviltiška mokesčių administratoriaus iniciatyva, mokesčių mokėtojai apie tai neinformuojami.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška;
  • Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad fizinis asmuo arba individualios (personalinės) įmonės savininkas, ūkinės bendrijos narys yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra neįgalus, jam reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija arba kad asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą, taip pat dokumentus, kuriuose būtų pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas, turimą turtą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: