Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų priėmimas

Paslaugos pavadinimas - Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų priėmimas.

Paslaugos gavėjai - Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas: 

Sandėlių savininkai, registruoti siuntėjai, registruoti gavėjai ar asmenys, iš kitos valstybės narės gaunantys prekes, kurių akcizai sumokėti kitoje valstybėje narėje, arba tokias prekes atgabenantys į Lietuvos Respubliką prekių pardavėjai ar jų fiskaliniai agentai (toliau ― Kiti asmenys) privalo mokesčių administratoriui pateikti laidavimo (garantijos) dokumentą arba piniginį užstatą, užtikrinantį mokestinių prievolių vykdymą.

Sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ar Kiti asmenys, norėdami neteikti arba pateikti mažesnės sumos laidavimo (garantijos) dokumentą ar piniginį užstatą, su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Akcizų sumokėjimui užtikrinti pateikti laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai registruojami Akcizų informacinėje sistemoje.

Mokesčių administratorius taip pat turi teisę pareikalauti pateikti laidavimo (garantijos) dokumentą, kai sudaroma mokestinės paskolos sutartis ir atidedami arba išdėstomi mokestinės nepriemokos terminai, kai perimama mokestinė nepriemoka bei kitais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti užtikrinti mokestinių prievolių įvykdymą.

Mokesčių administratoriui būtina pateikti laidavimo dokumento originalą.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Per 4 darbo dienas nuo sandėlio savininko, registruoto gavėjo, registruoto siuntėjo ar Kito asmens laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato gavimo turi būti nuspręsta, ar dokumentas yra priimtinas.

Kitam mokesčių mokėtojui pateikus laidavimo arba garantijos dokumentą, neatitinkantį nustatytų reikalavimų, mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumento gavimo dienos parengia laisvos formos motyvuotą atsisakymą jį priimti.

Paslaugos teikimo būdai: 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ir Kiti asmenys mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus (išskyrus, piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimą) teikia tiesiogiai;

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai ir Kiti asmenys prašymus dėl mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų ir piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimus teikia elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu;

Visi kiti mokesčių mokėtojai mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus teikia tiesiogiai arba elektroniniu būdu (dokumentas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu).

Paslaugos teikėjas: 

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos;

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: