Mokestinių ginčų rezultatai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie mokestinių ginčų dėl sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo rezultatus*:

Mokestiniai ginčai Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

 • 2013 metais – 81 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2014 metais – 72 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2015 metais – 80 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2016 metais – 78 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2017 metais – 64 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2018 metais – 85 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2019 metais – 86 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2020 metais – 96 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2021 metais – 93 % sprendimų VMI prie FM naudai.

Mokestiniai ginčai Vilniaus apygardos administraciniame teisme:

 • 2013 metais – 85 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2014 metais – 89 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2015 metais – 87 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2016 metais – 81 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2017 metais – 85 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2018 metais – 86 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2019 metais – 93 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2020 metais – 97 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2021 metais – 93 % sprendimų VMI prie FM naudai.

Mokestiniai ginčai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme:

 • 2013 metais – 91 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2014 metais – 92 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2015 metais – 86 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2016 metais – 81 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2017 metais – 72 % sprendimų VMI prie FM naudai;
 • 2018 metais – 86 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2019 metais – 88 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2020 metais – 96 % sprendimų VMI prie FM naudai.
 • 2021 metais – 91 % sprendimų VMI prie FM naudai.

* skelbiami mokestinių ginčų rezultatai, nepatenka į oficialiosios statistikos kategoriją;
- nėra vieningos, teisės aktu reglamentuotos, mokestinių ginčų skaičiavimo metodikos;
- VMI prie FM pateikia informaciją apie „sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo" mokestinių ginčų rezultatus, t.y. institucija pateikia ne visų mokestinių ginčų rezultatus, o tik jų dalį (pavyzdžiui, nėra skaičiuojami rezultatai dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų skundų išnagrinėjimo; mokesčių mokėtojų skundų dėl permokos/skirtumo negrąžinimo išnagrinėjimo; dėl pastabų termino nepratęsimo ir pan.);
- dėl objektyvių aplinkybių (VMI prie FM veikla organizuojama procesinio valdymo principais, todėl kiekvienam veiklos procesui yra nustatyti skirtingi vertinimo kriterijai), pateikiamų duomenų skaitinė išraiška tarp skirtingų institucijų gali nesutapti (pavyzdžiui, atleidimas nuo dalies mokesčių sankcijų nėra laikomas VMI prie FM nepalankus sprendimas; individualiai vertinami sprendimai/nutartys, kuriais yra pakeičiami ir/ar iš dalies pakeičiami VMI prie FM sprendimai; taip pat individualiai vertinami sprendimai/nutartys, kuriais institucijos grąžina pakartotinai VMI prie FM nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus ir pan.);
- Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija yra skelbiama svetainėje www.mgk.lt;
- Vilniaus apygardos administracinio teismo informacija yra skelbiama svetainėje https://vat.teismas.lt/;
- Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija yra skelbiama svetainėje www.lvat.lt.