Naujų duomenų analizės priemonių diegimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Projekto tikslas

Naujų duomenų analizės priemonių diegimas VMI, kuriuo siekiama modernizuoti VMI vykdomus duomenų gavimo, analizės ir sprendimų priėmimo procesus, panaudojant pažangius analitinius metodus bei metodus, grįstus dirbtinio intelekto metodų taikymu.

Problemos aktualumas

VMI kaupiamų duomenų apimtis yra labai plati dėl didelio mokesčių mokėtojų skaičiaus, jų teikiamų duomenų kiekio, šiuo metu egzistuojančių skirtingų duomenų šaltinių. Esant ribotiems VMI žmogiškiesiems ištekliams, nepakankamai efektyviai prieigai prie skirtingų IS duomenų bei nesant vieningo mokesčių mokėtojų rizikos vertinimo modelio, sudėtinga įgyvendinti platų mokesčių mokėtojų rizikos vertinimą, kuris apimtų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) rizikos vertinimą. Dėl PVM reikšmingumo biudžeto struktūroje, ir esamo atotrūkio (PVM atotrūkis Lietuvoje 2019 m. sudarė 21,4 proc.) būtina didelį dėmesį skirti efektyvesnių PVM atotrūkio mažinimo priemonių paieškai.

Specializuota mokesčių administratoriams skirta programinė įranga leistų sujungti visas VMI informacines sistemas bei teikiamas elektronines paslaugas mokesčių mokėtojams, kad visi aktualūs ir realiuoju laiku pasipildantys duomenys būtų stebimi individualaus mokesčių mokėtojo profilyje.

Projekto įgyvendinimas leis efektyviau valdyti VMI žmogiškuosius išteklius, didinti mokesčių mokėtojų sąmoningumą ir užtikrinti efektyvesnį VMI sukauptų duomenų panaudojimą mokesčių administravimo tikslais, tokiu būdu užtikrinant savalaikį mokestinių pažeidimų nustatymą, prevenciją bei didinant mokesčių surinkimą į valstybės biudžetą.

 

Projekto dalys

Siekiant užtikrinti projekte numatytų uždavinių pasiekimą, bus įgyvendintos tokios priemonės:

1. Mokesčių administratoriams skirtos programinės įrangos įsigijimas ir diegimas;

2. Analitinių modelių sukūrimas, atsižvelgiant į Pasaulio banko rekomendacijas dėl PVM atotrūkio mažinimo, naudojant pažangius duomenų analitikos bei dirbtinio intelekto metodus;

3. Informacinių sistemų modernizavimas, įdiegiant rizikos vertinimo taisykles.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 6 031 303,98 eurų

Projekto kodas: Nr. 04-006-P-0001

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. lapkričio 23 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2026 m. balandžio 30 d.

Projektas „Naujų duomenų analizės priemonių diegimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovas Sandra Gudelienė:

Tel. 8 5 2194 294

El. p. [email protected]

 

 

Projekto vykdytojas: