Noriu įdarbinti darbuotoją, kam apie tai turiu pranešti?

Jei norite įdarbinti darbuotoją, apie tai turite pranešti SODRAI, pateikdami nustatytos formos pranešimą. Pateikus pranešimą, Jūsų įmonei / organizacijai atsiranda prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD), privalomojo sveikatos draudimo (PSDVSDValstybinis socialinis draudimasPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas, Garantinio fondo įmokas už savo naujai priimtą darbuotoją. Daugiau informacijos rasite „Sodros“ interneto svetainėje.