Pažymų, patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą, išdavimas

Paslaugos pavadinimas - Pažymų, patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą, išdavimas.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Lietuvos subjektas, gaunantis ar gavęs pajamas iš tos užsienio valstybės ar toje valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau —Sutartis), ir norintis, kad jam būtų taikomos Sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, mokesčių administratoriaus gali prašyti patvirtinimo, kad jis yra Lietuvos rezidentas Sutarties tikslams (FR0254 (DAS-4) forma arba užsienio valstybės mokesčių administratoriaus rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma). 

Paslaugos suteikimo trukmė - 5 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Teikiant raštu:

  • Laisvos formos prašymas;
  • Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus parengta rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, jei mokesčių mokėtojas tokią turi;
  • Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

 

Failas Asmens pripažinimas rezidentu Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslais

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika