Paramos gavėjų ir politinių organizacijų duomenys

Apskritis
Savivaldybė
Paramos gavėjo rūšis
Žodis arba žodžiai pavadinime
Juridinio asmens kodas

Paramos gavėjų ir politinių organizacijų duomenys

2024 m. (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų) gyventojai gali paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

  • iki 1,2 procento pajamų mokesčio paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau - LPĮ) turintiems teisę gauti paramą:

— įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar

— Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ nurodytai užsienio valstybėje įsteigtai lietuvių bendruomenei ar kitai lietuviškai įstaigai ar organizacijai, ir / ar

meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (sąrašas);

  • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms (politinėms partijoms ir politiniams komitetams), kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
  • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Pajamų mokesčio dalies apskaičiavimo / pervedimo statistika pagal FR0512 formos prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms skelbiama čia.