Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes akcizai Lietuvos Respublikoje bus sumokėti, išdavimas

Paslaugos pavadinimas - Patvirtinimų, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, išdavimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys gauti patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė - Prašymas turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų. 

Prašymo forma: 

Prašymo išduoti patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas FR0669 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas išduoti patvirtinimą, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas (FR0669 forma);
  • Piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimas ir Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas, jei tokio dokumento pareikalauja mokesčių administratorius;
  • Įgaliojimas, jei kreipiasi įgaliotas asmuo, atsiimant patvirtinimą.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

 

Failas Patvirtinimas, kad už akcizais apmokestinamas prekes akcizai Lietuvos Respublikoje bus sumokėti