Pažymos apie atsiskaitymą su biudžetu išdavimas

Paslaugos pavadinimas - Pažymų apie atsiskaitymą su biudžetais išdavimas.                  

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojams, pateikusiems prašymus, ir institucijoms, pateikusioms prašymus arba sudariusioms duomenų teikimo sutartį, išduoda atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais (FR0320 forma) arba nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais (forma FR0321) pažymas.

Paslaugos trukmė: 

3 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas neskolingas valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams.

9 darbo dienos, jei mokesčių mokėtojas skolingas valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams.

Prašymo forma: 

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 forma.

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319I forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • FR0319 formos prašymas, jei teikia mokesčių mokėtojas;
  • FR0319I formos prašymas, jei teikia institucija, kuri nėra su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pasirašiusi duomenų teikimo sutarties;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei pažyma atsiimama apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  • įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, Elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 


Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika