Registracijos numeris KM1876

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą išduoti pažymą apie gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokestį Lietuvoje (FR0594, FR0595).

Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus Paslaugos -> Užsakyti paslaugą: 

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 2. pasirinkite Pažymos apie Lietuvos gyventojo gautas pajamas ir nuo jų Lietuvoje sumokėtą pajamų mokestį išdavimas. Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas.

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie suformuotą dokumentą.

Registracijos numeris KM1878

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Naudodamasis Mano VMI, mokesčių mokėtojas turi galimybę pateikti prašymus:

 1. išduoti / panaikinti leidimą įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms;

 2. išduoti/ pakeisti / panaikinti naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimą;

 3. išduoti / panaikinti leidimą naudoti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius;

 4. išduoti / pakeisti / panaikinti tiekti skirtų akmens anglių, kokso ir / ar lignito įsigijimo be akcizų leidimą;

 5. išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį;

 6. išduoti / pakeisti / panaikinti akmens anglių, kokso ir / ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimą;

 7. išduoti / pakeisti / panaikinti degalų, skirtų naudoti laivams ir / ar orlaiviams, įsigijimo be akcizų pažymėjimą;

 8. išduoti / pakeisti / panaikinti degalų, skirtų tiekti laivams ir / ar orlaiviams, įsigijimo be akcizų pažymėjimą;

 9. išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą tiekti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius;

 10. išduoti / panaikinti leidimą įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žuvininkystės reikmėms;

 11. išduoti / pakeisti / panaikinti tiektino šildymo kuro įsigijimo leidimą;

 12. išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą įsigyti energinius produktus be akcizų;

 13. pakeisti / panaikinti leidimą be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudojimui;

 14. išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms;

 15. išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą biologinės kilmės energinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais;

 16. išduoti / pakeisti / panaikinti nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimą;

 17. išduoti / pakeisti / panaikinti akcizais neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimą;

 18. išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą įsigyti etilo alkoholį be akcizų acto gamybai;

 19. išduoti / pakeisti / panaikinti bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo (naudojimo) leidimą.

Norėdami pateikti aukščiau nurodytus prašymus išsiimti / pakeisti / panaikinti leidimą ar pažymėjimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą;

 2. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Paslaugos, susijusios su akcizais -> Leidimų taikyti akcizų lengvatas išdavimas / keitimas / panaikinimas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas.

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Kiekvieno žingsnio duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę vieno žingsnio duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį (atitinkamai, pasirinkite temą Leidimų taikyti akcizų lengvatas (atleisti nuo akcizų) išdavimas) – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1880

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Aspektas

Komentaras

Kaip Mano VMI galima užpildyti ir pateikti prašymą išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas?

 

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus punktą Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Paslaugos, susijusios su akcizais -> Patvirtinimo, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas, užsakymas ; 

 2. pasirinkite Prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas. Paslaugą gali inicijuoti tik mokesčių mokėtojų registre registruoto Lietuvos arba užsienio mokesčių mokėtojo Mano VMI atstovas;

 3. atsiveria prašymo rengimo langas. Nurodykite prekių pristatymo ir siuntėjo duomenis. Raudona žvaigždute pažymėtus laukus užpildyti privaloma. Įvedę duomenis, spauskite Toliau;

 4. atsiveria Informacijos apie prekes langas. Nurodykite reikiamą informaciją, spauskite Skaičiuoti;

 5. sistema kreipiasi į AIS dėl kiekio akcizui apskaičiuoti ir akcizo sumos apskaičiavimo. Spauskite Saugoti -> Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas.

Jei reikia, redaguokite arba pašalinkite pridėtus dokumentus. Jei dokumentą norite pabaigti pildyti vėliau, spauskite Tęsti pildymą vėliau. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie suformuotą dokumentą. Norėdami užpildyti ir pateikti prašymą išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Kokius veiksmus reikia atlikti, kai prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas, jau pateiktas per Mano VMI?

 

Kai prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvoje garantuotas, buvo sėkmingai pateiktas, reikia užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą, atliekant tokius veiksmus:

 1. paslaugos kortelėje arba gauto dokumento informacijos lange Atliktini veiksmai spauskite Suformuoti mokėjimo dokumentą. Sistema atveria mokėjimo dokumento formavimo langą;

 2. patvirtinti sumokėjimą. Paslaugos kortelėje arba gauto dokumento informacijos lange Atliktini veiksmai spauskite Pateikti sumokėjimą. Atsiveria patvirtinimo langas Pildymo būdas. Nurodykite reikiamą informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Mokėjimo duomenys. Varnele pažymėkite, kad esate susipažinęs su nustatyta tvarka, spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Kai visa informacija užpildyta, patvirtinkite dokumento pateikimą;

 3. pateikti laidavimo / garantijos dokumentą. Paslaugos kortelėje arba mokesčių mokėtojo gauto dokumento informacijos lange Atliktini veiksmai spauskite Pateikti laidavimo / garantijos dokumentą. Atsiveria patvirtinimo langas Pildymo būdas, spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Teikiant mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantį dokumentą, privaloma prisegti šio tipo papildomą dokumentą: Laidavimo / garantijos dokumentas;

 4. prašyti sumažinti sumą. Paslaugos kortelėje arba gauto dokumento informacijos lange Atliktini veiksmai spauskite Prašyti sumažinti sumą. Atsiveria patvirtinimo langas Pildymo būdas. Nurodykite reikiamą informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Patvirtinkite dokumento pateikimą. Paslaugos kortelėje arba mokesčių mokėtojo gauto dokumento informacijos lange Atliktini veiksmai spauskite Prašyti atleisti nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Atsiveria patvirtinimo langas Pildymo būdas. Nurodykite reikiamą informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Teikiant prašymą neteikti laidavimo (garantijos) dokumento ir piniginio užstato, privaloma prisegti šio tipo papildomus dokumentus: Finansinės būklės ataskaita, Pelno (nuostolio) ataskaita. Kai visa informacija užpildyta, patvirtinkite dokumento pateikimą.

Registracijos numeris KM1881

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Norėdami Mano VMI užsakyti dokumentų kopijų / nuorašų išdavimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 2. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 3. Dokumentų kopijų / nuorašų užsakymas. Atsiveria dokumentų pasirinkimo langas Paieška archyve. Pasirinkti reikiamus dokumentus taip pat galima pateiktų, gautų ar archyvuotų dokumentų sąraše;

 4. atlikę paiešką, pasirinkite visus reikiamus dokumentus. Paiešką kartokite tiek kartų, kiek reikia, kad surastumėte visus reikiamus dokumentus;

 5. spauskite Prašymas išduoti pasirinktų dokumentų kopijas / nuorašus. Atsiveria langas Prašymo išduoti dokumento (-ų) kopiją (-as) / nuorašą (-us) formavimas;

 6. jei nepavyko surasti dokumento tarp pateiktų, gautų bei archyvinių dokumentų, galite pridėti kitą dokumentą, spauskite Pridėti kitą dokumentą. Atsiveria Dokumento duomenys langas;

 7. nurodykite reikiamą informaciją. Lauke Papildoma informacija laisvu tekstu galite paaiškinti, kokio dokumento ieškote;

 8. spauskite Saugoti. Sistema išsaugo dokumento duomenis;

 9. jei reikia, redaguokite arba pašalinkite pridėtus dokumentus;

 10. spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumentų gavimo būdas;

 11. nurodykite reikiamą informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie suformuotą dokumentą.

Norėdami užsakyti dokumentų kopijas ar nuorašus Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1887

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą išduoti atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus punktą Paslaugos -> Užsakyti paslaugą

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 2. pasirinkite Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos išdavimas;

 3. jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Atsiveria pranešimo apie laikiną veiklos nevykdymą formavimo langas Pildymo būdas;

 4. spauskite Toliau. Jei lange Pildymo būdas pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Prašymo duomenys;

 5. pasirinkite tikslą. Tikslų sąrašas pateikiamas, priklausomai nuo to, ar mokesčių mokėtojas yra fizinis ar juridinis asmuo. Pagal pasirinktą tikslą sistema parodo papildomus laukus, kuriuos galima užpildyti;

 6. jei reikia nurodyti užsakomos pažymos gavėją (-us), spauskite Pridėti pažymos gavėją. Atsiveria užsakomos pažymos gavėjo informacijos nurodymo langelis. Jei gavėjas nenurodomas, tai reikia nurodyti tik kopijų skaičių;

 7. nurodykite informaciją. Laukai gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto tikslo, spauskite Saugoti;

 8. kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau. Atsiveria langas Pažymos gavimo būdas;

 9. pasirinkite pageidaujamą pažymos gavimo būdą. Pagal pasirinktą pažymos gavimo būdą sistema parodo atitinkamus laukus, kuriuos reikia užpildyti;

 10. spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie suformuotą dokumentą.

Registracijos numeris KM1890

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Norėdami pateikti paklausimą per Mano VMI, vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Paklausimai -> Paklausimo pateikimas:

 1. pasirinkus Paklausimo pateikimas, atsiveria paklausimo formavimo langas;

 2. pasirinkite pildymo būdą:

 • Pildyti dokumentą portale;

 • Įkelti paruoštą dokumentą.

 1. jei paklausimo formavimo lange Pildymo būdas pasirinksite Įkelti paruoštą dokumento failą, sistema parodys failo įkėlimo lauką. Atlikite šiuos veiksmus:

  1. spauskite Pasirinkti. Atsiveria Jūsų naudojamos naršyklės failo pasirinkimo langas;

  2. nurodykite, kurį failą pasirenkate;

  3. užsidarius failo pasirinkimo langui, spauskite Įkelti;

  4. nurodę informaciją, spauskite Toliau.

Jei pasirinkote Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Paklausimas.

 1. jei paklausimą teikia mokesčių mokėtojas ne atstovaujamo mokesčių mokėtojo vardu, varnele pažymėkite Paklausimas teikiamas kito mokesčių mokėtojo vardu. Sistema parodo daugiau laukų, kad galėtumėte pasirinkti ir nurodyti reikiamą mokesčių mokėtoją;

 1. nurodykite reikiamą informaciją;

 2. spauskite Toliau.

Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti

Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie paklausimo gavimą.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI - > Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1888

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą pripažinti rezidentu dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslu (forma FR0254 (DAS-4). Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus punktą Paslaugos:

 1. spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas;

 2. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 3. pasirinkite Asmens pripažinimas rezidentu dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslais. Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas. Atsiveria prašymo formavimo (DAS4) langas Pildymo būdas;

 4. jei pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Užsakomų pažymų duomenys;

 5. spauskite Pridėti. Atsiveria Užsakomos pažymos duomenys langas;

 6. nurodykite reikiamą informaciją. Sąraše Valstybės yra tik tos valstybės, su kuriomis yra sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys. Sąraše Metai yra tik einamieji ir praėjusieji metai. Jei tais metais pasirinkta valstybė neturėjo galiojančios sutarties, sistemoje tokios kombinacijos nurodyti negalėsite;

 7. spauskite Saugoti. Sistema išsaugo užsakomos pažymos duomenis;

 8. spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumentų gavimo būdas;

 9. nurodykite reikiamą informaciją. Sistemoje, priklausomai nuo dokumento gavimo būdo pasirinkimo, parodomi papildomi informacijos laukai. Jei lauke Pageidaujamas dokumentų gavimo būdas pasirinkote:

 • Atsiimant VMI  reikia papildomai pasirinkti VMI aptarnavimo skyriaus pavadinimą ir adresą, kur norima atsiimti užsakytus dokumentus;

 • Mokesčių mokėtojo adresas – galite pasirinkti mokesčių mokėtojo adresą, kuriuo užsakomi dokumentai;

 • Kitas adresas – galite nurodyti kitą dokumentų gavimo adresą;

 1. spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie suformuotą dokumentą.

Registracijos numeris KM1892

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Elektroninio dokumento, gauto Mano VMI sistemoje, parašo rekvizitus galima peržiūrėti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator.

Tam reikia:

1)      išsaugoti ADOC formato elektroninį dokumentą kompiuteryje,

2)      interneto naršyklėje įvesti adresą https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator,

3)      įkelti ADOC dokumentą iš savo kompiuterio,

4)      paspausti mygtuką Validuoti.

Registracijos numeris KM1893

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Jeigu dokumentą pasirašote pirmą kartą naudodami el. parašą, turite deklaruoti savo kvalifikuotą el. parašo sertifikatą, prisijungę prie EDS.

Registracijos numeris KM1896

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Norėdami pateikti dokumentą, susijusį su jau esama paslauga, atlikite šiuos veiksmus:

 1. prisijungę prie Mano VMI vertikaliajame meniu pasirinkite Dokumentai. Atsiveria dokumentų sąrašas;

 2. atsiverskite pasirinkto dokumento informaciją. Spauskite Pateikti kitą dokumentą. Atsiveria galimų pateikti dokumentų sąrašas;

 3. pasirinkite kokio tipo dokumentą reikia pridėti:

 • Pateikti laisvos formos dokumentą;

 • Pridėti papildomus dokumentus.

Pateikti laisvos formos dokumentą:

Jei pasirinkote pridėti dokumentą dėl paslaugos procese reikalingų papildomų dokumentų, atsiveria atitinkamo dokumento formavimo langas. Jei Pildymo būdas pasirinksite Įkelti paruoštą dokumento failą, sistema parodys failo įkėlimo lauką. Užpildę informaciją, spauskite Toliau. Jei pasirinkote Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Dokumentas. Jei pasirinkote Įkelti paruoštą dokumento failą, žingsnis Dokumentas yra praleidžiamas ir pereinama prie kito žingsnio. Nurodykite reikiamą informaciją ir spauskite Toliau. Atsiveria Pridedami dokumentai. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują dar sistemoje nesantį dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Nurodykite įkeliamo dokumento informaciją, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą. Nurodę informaciją, spauskite Saugoti -> Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir pasirinkę užsakymo tvirtinimo būdą, spauskite Patvirtinti.

Pridėti papildomus dokumentus:

Jei pasirinkote pridėti papildomų dokumentų teikimo lydraštį, atsiveria atitinkamo dokumento formavimo langas. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Nurodykite įkeliamo dokumento informaciją, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą. Nurodę informaciją, spauskite Saugoti -> Toliau. Atsiveria Dokumento patvirtinimas. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir pasirinkę užsakymo tvirtinimo būdą, spauskite Patvirtinti.

Registracijos numeris KM1897

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Paslaugos galima atsisakyti, jei:

 • paslauga dar nėra baigta vykdyti;

 • paslauga neturi sėkmingai pasibaigusių užklausų, kurioms būtina įvykdyti atsisakymą, norint atsisakyti paslaugos;

 • pasirinktai paslaugai galimas atsisakymas;

 • paslaugai nėra pradėtas atsisakymo / anuliavimo procesas.

Prisijungus prie Mano VMI, atsisakyti paslaugos galima vertikaliajame meniu pasirinkus punktą Paslaugos. Pasirinkite reikiamą paslaugą, spauskite Atsisakyti paslaugos. Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Atlikę vieną žingsnį ir užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie rezultatą.

Registracijos numeris KM1899

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Naudodamasis Mokesčių kalendoriumi, Mano VMI atstovas bet kuriuo metu gali gauti aktualią atstovaujamo mokesčių mokėtojo su mokesčių deklaravimu ir sumokėjimu susijusią informaciją:

 1. užsisakyti priminimus apie aktualius mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo įvykius;

 2. filtruoti personalizuoto kalendoriaus informaciją pagal laikotarpį / mokesčius / deklaracijas, susiformuoti kalendoriaus išrašą. Kalendoriuje taip pat pateikiama informacija apie verslo liudijimus (jeigu tokį turi, nurodoma verslo liudijimo galiojimo pabaiga). Kalendoriuje atvaizduojami įrašai pagal mokesčių mokėtojo išskirtinumus, pavyzdžiui, atsižvelgiama į:

 • subjekto tipą;

 • mokestinio laikotarpio išskirtinumus;

 • atleidimą nuo deklaracijų teikimo ar deklaravimo termino pakeitimus (jei galioja).

Registracijos numeris KM1901

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Mokesčių mokėtojas, naudodamasis Mano VMI, gali:

 • peržiūrėti VMI registruose turimą aktualią informaciją apie atstovaujamą mokesčių mokėtoją;

 • peržiūrėti neapmokėtas ir pradelstas VMI administruojamų mokesčių prievoles;

 • peržiūrėti susidariusias VMI administruojamų mokesčių permokas (skirtumus);

 • užsakyti elektroninę paslaugą (pvz., pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą, sumokėti mokesčius, pateikti prašymą grąžinti / įskaityti mokesčio permoką, pakeisti / papildyti registrinius juridinio asmens duomenis, pateikti prašymą dėl deklaracijos termino pateikimo pratęsimo, užsakyti priminimus dėl mokesčių sumokėjimo ir deklaravimo);

 • atsispausdinti pažymas, leidimus: Individualios veiklos pažymas; Akcizinius leidimus / pažymėjimus; Įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pažymas; Įregistravimo PVM mokėtoju pažymas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1902

Ši informacija skelbiama:
Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Norėdami elektroniniu paštu gauti informaciją apie mokesčių naujienas, VMI naujienas ir kitą aktualią VMI informaciją, turėtumėte aktyvuoti naujienų prenumeratą.

Prisijungę prie Mano VMI, dešiniajame viršutiniame kampe (prie savo vardo ir pavardės) paspauskite Nustatymai. Paspaudę matysite savo nurodytą el. pašto adresą, kurį galite redaguoti paspaudus Keisti kontaktus. Pasirinkite kortelę Naujienų prenumerata, pažymėkite prenumeratos būdą el. paštu ir uždėkite varnelę prie tų prenumeratos temų, kurias norėtumėte gauti nurodytu el. pašto adresu.

Pavyzdį rasite čia