Planavimo dokumentai

METINIAI VEIKLOS PLANAI

2020 metų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  veiklos planas.
2020 m. apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (AVMI) veiklos planai:

ATASKAITOS

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 metų veiklos ataskaita.
2019 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos plano ataskaita.
2019 m. apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (AVMI) veiklos planų ataskaitos: