Prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms priėmimas

Paslaugos pavadinimas - Prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms priėmimas.

Paslaugos gavėjai - Nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Paslaugos apibūdinimas:

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) iki 1 procento pajamų mokesčio sumos politinėms partijoms.

Prašymo forma ir pateikimo terminas:

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau — Prašymas).
Gyventojas turi teisę pateikti Prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, o tikslinti — iki rugpjūčio 20 dienos.
Prašyme skirti mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  • Prašymas, kuriame įrašyti pasirinkti vienetai, turintys teisę gauti paramą, ir (arba) politinės partijos;
    arba
  • du atskiri Prašymai, kurių viename būtų įrašyti tik vienetai, turintys teisę gauti paramą, o kitame — tik politinės partijos, jei gyventojas pageidauja dalį pajamų mokesčio skirti politinėms partijoms;
  • asmens tapatybės dokumentas, jei prašymas teikiamas tiesiogiai;
  • įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo tiesiogiai arba paštu.

Paslaugos teikimo būdai:

Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemątiesiogiai arba paštu siunčiant į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Paslaugos teikėjas - Pajamų mokesčio dalį apskaičiuoja ir perveda Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai:

Daugiau informacijos apie paramos gavėjus rasite čia.