Pranešimų apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės naujos transporto priemonės įsigijimą priėmimas

Paslaugos pavadinimas - Pranešimų apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės naujos transporto priemonės įsigijimą priėmimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Fizinis asmuo (kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas pagal PVM įstatymą), įsigijęs naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, privalo apie tai pranešti mokesčių administratoriui. Mokesčių administratorius, remdamasis pateikta informacija, fiziniam asmeniui apskaičiuoja mokėtiną į biudžetą PVM ir pateikia Pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą (FR0656 forma) su mokėtinu PVM.

Tais atvejais, kai naują transporto priemonę įsigijęs fizinis asmuo nepateikia per nustatytą terminą informacijos apie įsigytą naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, tačiau mokesčių administratorius iš atitinkamos transporto priemones registruojančios institucijos (įmonės) ar iš kitų valstybių narių mokesčių administratorių tokią informaciją gauna, tai Pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą (FR0656 forma) mokesčių administratorius užpildo, remdamasis pastarąja informacija, ir pateikia fiziniam asmeniui.

Pranešimo pateikimo terminas - Pranešimą su sąskaitos faktūros kopija pateikti būtina ne vėliau kaip iki kito po naujos transporto priemonės įsigijimo mėnesio 25 dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

 •    Pranešimas apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės naujos transporto priemonės įsigijimą, kuriame reikia nurodyti:
  • įsigijusio transporto priemonę asmens vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
  • ES valstybę narę, iš kurios fizinis asmuo įsigijo naują transporto priemonę;
  • transporto priemonės rūšį (laivas, orlaivis, motorinė kelių transporto priemonė);
  • PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;
  • PVM sąskaitos faktūros numerį;
  • transporto priemonės įsigijimo datą, jeigu naujos transporto priemonės įsigijimo data nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
  • naujos transporto priemonės įsigijimo kainą (litais).
 •    PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą, kopija.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: 

Failas Pranešimo apie iš kitos ES šalies narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimo formavimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.

Naujų transporto priemonių apmokestinimas