Preliminarios PVM deklaracijos formavimo paslauga

Preliminari PVM deklaracija gali būti užsakoma dviem būdais:

 • vienkartiniu (rankiniu);

 • periodiškai (automatiškai).

Vienkartinis užsakymas:

i.SAF → Preliminarios deklaracijos → Naujas FR0600 užsakymas arba Naujas FR0564 užsakymas, pasirinkti laikotarpį už kurį norima, kad būtų suformuota preliminari deklaracija.

Periodinis užsakymas:

i.SAF → Preliminarios deklaracijos → Preliminarių PVM deklaracijų užsakymai → Periodinis užsakymas → Keisti nustatymus → paslaugos būseną pažymėti Įjungta, nustatymuose pažymėti, kurią deklaracijos formą norima užsakyti (FR0600 ir / ar FR0564) → Išsaugoti.

Periodinio užsakymo metu preliminari PVM deklaracija formuojama tik pateikus atitinkamo mokestinio laikotarpio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus už kurį užsakoma deklaracija.

Vienkartinio užsakymo metu preliminarią PVM deklaraciją leidžiama užsakyti tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį užsakoma deklaracija, arba, kai mokesčių mokėtojas yra išregistruotas iš PVM mokėtojų. Vienkartiniu būdu galima užsakyti preliminarią PVM deklaraciją taip pat ir už praėjusius mokestinius laikotarpius.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojui leidžiama užsakyti preliminarios deklaracijos formavimą už praeitą mokestinį laikotarpį, nors registrai ir nepateikti, tačiau preliminari deklaraciją bus suformuota tik po registrų pateikimo.

Registracijos numeris KM2990

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

Taip, i.SAF posistemyje suformuotos preliminarios PVM deklaracijos duomenis galima peržiūrėti ir papildyti.

Peržiūrėti ir patikslinti į preliminarią PVM deklaraciją įtrauktus duomenis i.SAF posistemyje galima tokiu būdu: Preliminarios deklaracijos → Preliminarių PVM deklaracijų užsakymai → deklaracijų sąraše pasirinkti, kurios deklaracijos duomenis norima koreguoti → pasirinkti Peržiūrėti užsakymą → atsidariusiame lange Preliminarios FR0600 deklaracijos užsakymo peržiūra ir papildyma rodomi mokesčių mokėtojo PVM sąskaitų faktūrų registruose pateikti ir VMI turimi duomenys, pagal kuriuos apskaičiuoti preliminarios PVM deklaracijos duomenys.

Lange „Preliminarios FR0600 deklaracijos užsakymo peržiūra ir papildymas“ galima atlikti šiuos veiksmus:

 • „Išrašomos sąskaitos“ arba „Gaunamos sąskaitos“ - peržiūrėti PVM sąskaitas faktūras, ir esant poreikiui jas pašalinti / įtraukti;

 • „Kasos kvitų ir kiti duomenys“ - įvesti kasos kvitų ir kitus reikiamus duomenis, kurie nėra įtraukti į PVM sąskaitų faktūrų registrus, bet privalo būti deklaruoti PVM deklaracijoje.

Atlikus norimus pakeitimus reikia pasirinkti Išsaugoti → Patvirtinti duomenų pakeitimus, tik pasirinkus „Patvirtinti duomenų pakeitimus“, pagal atliktą duomenų tikslinimą i.SAF, atsinaujins preliminari PVM deklaracija EDS.

EDS mokesčių mokėtojas preliminarią PVM deklaraciją gali peržiūrėti, papildyti (jei to reikia) ir pateikti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1983

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

Jei i.SAF posistemyje yra užsakyta preliminarių PVM deklaracijų (periodinio / vienkartinio) formavimo paslauga, pasibaigus atitinkamam mokestiniam laikotarpiui, i.SAF suformuos ir perduos preliminarią PVM deklaraciją į EDS.

Būtina prisijungti prie EDS, peržiūrėti perduotą preliminarią PVM deklaraciją, jei duomenys teisingi, ją pateikti, arba papildyti trūkstamais duomenimis ir pateikti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1979

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

Preliminarios deklaracijos duomenys pasikeis / atsinaujins tik tuo atveju, jei prieš tikslinant PVM sąskaitų faktūrų registrus i.SAF posistemio lange „Preliminarios FR0600 deklaracijos užsakymo peržiūra ir papildymas“ bus užsakyta:

 • i.SAF preliminarių PVM deklaracijų periodinio (automatinio) formavimo paslauga;

 • pasirenkant preliminarių PVM deklaracijų formavimo paslaugą vienkartiniu (rankiniu) būdu bus uždėta varnelė  Automatiškai formuoti deklaraciją, jei registras bus patikslintas.

Svarbu. Jei mokestinio laikotarpio preliminari PVM deklaracija yra atnaujinta, o to mokestinio laikotarpio PVM deklaracija jau yra pateikta, reikia pasitikrinti, ar nereikia pakoreguoti jau pateiktos PVM deklaracijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1986

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

Būsenos pavadinimas

Būsenos reikšmė

Laukiama registrų pateikimo

Būsena suteikiama sukūrus preliminarios deklaracijos užsakymą, jei gaunamų arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro būsena nėra „Priimtas (aktualus)“.

Anuliuotas

Būsena suteikiama anuliavus preliminarios deklaracijos užsakymą.

Laukiama apdorojimo

Būsena suteikiama kai sulaukiama, kad gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų būsena tampa „Priimtas (aktualus)“. Arba jei užsakymo metu gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų būsena yra „Priimtas (aktualus)“, tai ši būsena suteikiama užsakymo metu.

Vykdoma

Būsena suteikiama įvykdžius preliminarios deklaracijos formavimą.

Įvykdytas

Būsena suteikiama sėkmingai išsiuntus preliminarią deklaraciją į EDS, bei būsena suteikiama suformavus tuščią FR0564, kai jos nereikia perduoti į EDS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1985

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

PVM sąskaitos faktūros neįtraukiamos į preliminarią PVM deklaraciją FR0600, nes:

 • kreditinė / debetinė sąskaita faktūra tikslina kito mokestinio laikotarpio PVM sąskaitą faktūrą;

 • kreditinėje / debetinėje sąskaitoje yra nurodytas kitoks mokesčio kodų kiekis, nei tikslinamoje PVM sąskaitoje faktūroje.

PVM sąskaitos faktūros eilutės neįtraukiamos į PVM deklaraciją FR0600, dėl šių priežasčių:

 • nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas PVM32;

 • nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas PVM33;

 • nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas PVM100;

 • nenurodytas PVM klasifikatoriaus kodas (tik gautoms sąskaitoms).

PVM sąskaitos faktūros eilutės neįtraukiamos į FR0564 ataskaitą, dėl šių priežasčių:

 • nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas PVM15;

 • nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas PVM34.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1982

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

Galima, jei mokesčių mokėtojas yra išregistruotas iš PVM mokėtojų.

Kitais atvejais preliminarios PVM deklaracijos formavimą vienkartiniu būdu leidžiama užsakyti tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį užsakoma deklaracija. Jei užsakymo metu PVM sąskaitų faktūrų registrai i.SAF posistemyje dar nepateikti, preliminari PVM deklaracija bus suformuota tik tada, kai mokesčių mokėtojas pateiks registrus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1984

Ši informacija skelbiama:
Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

Suformuotą preliminarią PVM deklaraciją galima papildyti šiais duomenimis:

 • išrašytomis ir gautomis sąskaitomis ir / ar jų eilutėmis, kurios nebuvo įtrauktos;

 • kasos kvitų ir kitais duomenimis.

Taip pat i.SAF posistemyje galima iš deklaracijos pašalinti jau įtrauktas sąskaitas.

Teises aktai