Pridėtines vertės mokesčio grąžinimas už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims

 

Paslaugos pavadinimas

Pridėtines vertės mokesčio (toliau - PVM ) grąžinimas už Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims.

Paslaugos gavėjai

Už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Grąžinamas PVM už įsigytas Lietuvos Respublikoje ar importuotas į ją prekes (paslaugas) už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims (toliau — užsienio asmuo).

Paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį.

Prašymas turi būti pateiktas iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

  • Už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį;
  • PVM sąskaitų faktūrų, importo deklaracijų arba kasos aparatų kvitų (kuro įsigijimo atveju), pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai ir kopijos;
  • pažyma (sertifikatas), išduota užsienio valstybės kompetentingos institucijos, patvirtinanti, kad užsienio asmuo yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju;
  • pavedimo sutartis (įgaliojimas), jei pareiškėjas nori susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM per įgaliotą asmenį.

Jeigu pažyma (sertifikatas) ir/ar pavedimo sutartis (įgaliojimas) išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) portalo E.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI

Paslaugos teikėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį".