Pridėtines vertės mokesčio grąžinimas už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims

 

Paslaugos pavadinimas

Pridėtines vertės mokesčio (toliau - PVM ) grąžinimas už Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims.

Paslaugos gavėjai

Už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Grąžinamas PVM už įsigytas Lietuvos Respublikoje ar importuotas į ją prekes (paslaugas) už ES teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims (toliau — užsienio asmuo).

Paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Užsienio asmens prašymas grąžinti PVM (FR0445 forma).

Prašymas turi būti pateiktas iki kitų kalendorinių metų birželio 30 d.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

  • Užsienio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti PVM FR0445 forma;
  •  PVM sąskaitų faktūrų, importo deklaracijų arba kasos aparatų kvitų (kuro įsigijimo atveju), pagal kuriuos Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai ir kopijos;
  • pažyma (sertifikatas), išduota užsienio valstybės kompetentingos institucijos, patvirtinanti, kad užsienio asmuo yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju;
  • pavedimo sutartis (įgaliojimas), jei pareiškėjas nori susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM per įgaliotą asmenį.

Jeigu pažyma (sertifikatas) ir/ar pavedimo sutartis (įgaliojimas) išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Paslaugos teikimo būdai

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) portalo E.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI
  • Tiesiogiai, pristatomas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai;
  • paštu atsiunčiamas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Paslaugos teikėjas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį".