Skundų ir prašymų priėmimas

Paslaugos pavadinimas - Skundų ir prašymų priėmimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Mokesčių mokėtojai Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — VMI) gali teikti įvairius prašymus ir skundus.

Šis paslaugos aprašymas netaikomas tokiems prašymams ir skundams, kurių pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuoja specialios teisės normos.

Paslaugos aprašymas netaikomas asmenų prašymams ir/ar skundams dėl:

  • VMI oficialios informacijos viešinimo;
  • konsultacijų, atsakymų ir paaiškinimų, susijusių su mokėtinų mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu, sumokėjimu, kitų mokestinių procedūrų atlikimu, mokesčių teisės aktų nuostatų paaiškinimu;
  • mokestinių ginčų;
  • centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų (jų nepriėmimo), kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 145 straipsnyje nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai asmens prašymas/skundas adresuotas kelioms institucijoms ir jo nagrinėjimas priklauso kelių institucijų kompetencijai, o VMI yra pirmasis adresatas, prašymo/skundo nagrinėjimą organizuoja ir atsako VMI.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Asmens prašymas turi būti išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Asmens skundas turi būti išnagrinėtas ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios.

Paslaugos teikimo būdai: 

Raštu (įteikiant asmeniškai, atsiuntus paštu), žodžiu (atvykus į VMI) ir elektroniniu paštu.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai ir skundai turi būti sudaryti taip, kad VMI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemoje, atpažinti turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą ir/ar skundą pateikusį asmenį.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: