STT išvada ir jos įgyvendinimas

Išvada dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos srityse

Su Išvadoje pateiktų pasiūlymų stebėsena, vykdymu ir pasiektais rezultatais galite susipažinti čia.