Tabako atsekamumo sistemos dalyviai

Tabako atsekamumo sistemos dalyviai Parinktys Sumažinti Padidinti Pašalinti Šioje rinkmenoje pateikiami tabako atsekamumo sistemos, kuri sukurta vykdant 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų, nuostatas, dalyvių duomenys.  

Tabako atsekamumo sistemos dalyvių sąrašas.