Viešieji pirkimai

Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 499393.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) techninės priežiūros paslaugos, t. y. visų iki pirkimo sutarties pasirašymo sukurtų, taip pat po pirkimo sutarties pasirašymo modifikuotų ir naujai sukurtų EDS komponentų priežiūra.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „NRD Systems“, įm. k. 111647812 (subtiekėjai: UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „NRD CS“).

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 102462,80 EUR su PVM.

Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB „Algoritmų sistemos“ –iki 3 proc. sutartinių įsipareigojimų, UAB „NRD CS“– iki 3 proc. sutartinių įsipareigojimų.

_________