Viešieji pirkimai

Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: 
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 499393.
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS: 
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) techninės priežiūros paslaugos, t. y. visų iki pirkimo sutarties pasirašymo sukurtų, taip pat po pirkimo sutarties pasirašymo modifikuotų ir naujai sukurtų EDS komponentų priežiūra.
 
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas. 
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „NRD Systems“, įm. k. 111647812 (subtiekėjai: UAB „Algoritmų sistemos“, UAB „NRD CS“).
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 102462,80 EUR su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškiausias pasiūlymas.
_________