Viešieji pirkimai

GB and Smith programų paketo 360 Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:  GB and Smith programų paketo 360 Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: KONKURSO objektas- 360 Live licencijos įsigijimas su palaikymu iki 2023-12-31 ir 360 Suite mokymai.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Skelbiama apklausa.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų prekių nėra.
_________