Viešieji pirkimai

GB and Smith programų paketo 360Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  GB and Smith programų paketo 360Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: KONKURSO objektas- 360Live licencijos įsigijimas su palaikymu iki 2023-12-31 ir 360Suite mokymai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „BI Spectrum“, įm. k. 302855499.

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 48723,31 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

 

____________