Viešieji pirkimai

IP telefonijos priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01117 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 551516.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  IP telefonijos priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

II.2.1. UŽSAKOVO turimos (eksploatuojamos) IP telefonijos sistemos (Cisco Unified Communication Manager 8.6) techninės priežiūros ir palaikymo paslaugos. Techninės priežiūros ir palaikymo paslaugos suprantamos kaip IP telefonijos sistemos ir jos sudedamųjų dalių konfigūravimo darbai užtikrinant tinkamą IP telefonijos sistemos veikimą, kaip numatyta gamintojo;

II.2.2. UŽSAKOVO  IP telefonijos (Cisco Unified Communication Manager 8.6) ir UŽSAKOVO Mokesčių informacijos centro (toliau - MIC) telefonijos (Genesys) sistemų apjungimo palaikymas ir priežiūra;

II.2.3. UŽSAKOVO  IP telefonijos (Cisco Unified Communication Manager 8.6) ir nuomojamo VMI Skambučių centro (paslaugos teikėjas - TELIA) sistemų apjungimo palaikymas ir priežiūra.

 

II.2.2. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.1.1.  IP telefonijos priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „NBCS“ (301817848).

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 34848,00 EUR su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

 

____________