Viešieji pirkimai

IP telefonijos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Janina Taurienė, tel. (8 5) 2194286, el. paštas J.Tauriene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 551516.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: IP telefonijos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: : IP telefonijos techninės priežiūros paslaugos.

 III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):  IP telefonijos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „NBCS“,

301817848.

 III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 34848,00 Eur su PVM.

III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

_________