Viešieji pirkimai

Kompiuterizuotų darbo vietų saugos programinės įrangos ir licencijų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

 

Prekių pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 528587.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterizuotų darbo vietų saugos programinės įrangos ir licencijų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterizuotų darbo vietų saugos programinės įranga ir licencijos. Pirkimas skaidomas į dvi dalis: 1. Kompiuterių tinklo ugniasienės funkcionalumo plėtra; 2. Saugios nuotolinės kompiuterizuotos darbo vietos sistemos sukūrimas.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):

III.1.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Kompiuterių tinklo ugniasienės funkcionalumo plėtra.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „NBCS “, įm. k. 301817848.

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 73 870,50 EUR su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškiausias pasiūlymas.

III.2.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2. Saugios nuotolinės kompiuterizuotos darbo vietos sistemos sukūrimas.

III.2.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „NBCS “, įm. k. 301817848.

III.2.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): 84 700,00 EUR su PVM.

III.2.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Ekonomiškiausias pasiūlymas.

 

_________