Viešieji pirkimai

Mobilaus kontrolės įrankio (MKĮ) geografinio žemėlapio pagrindu sukūrimo paslaugos bei jam funkcionuoti reikalingos programinės įrangos licencijos prenumeratos viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Kurauskas, tel. (8 5) 268 7505, el. paštas Gintaras.Kurauskas@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus kontrolės įrankio (MKĮ) geografinio žemėlapio pagrindu sukūrimo paslaugos bei jam funkcionuoti reikalingos programinės įrangos licencijos prenumeratos viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Mobilaus kontrolės įrankio (MKĮ) geografinio žemėlapio pagrindu sukūrimo paslaugos bei jam funkcionuoti reikalingos programinės įrangos licencijos prenumerata.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.

_________