Viešieji pirkimai

Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Andrijauskaitė, tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt.
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) priežiūra. Paslauga apima visas ESKIS priežiūros paslaugas, kurių neapima kokybės garantija. ESKIS techninės priežiūros paslaugos yra reikalingos ESKIS priežiūrai užtikrinti, t. y. visų iki SUTARTIES pasirašymo sukurtų, taip pat po SUTARTIES pasirašymo modernizuotų ir naujai sukurtų ESKIS komponentų priežiūra.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
 
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.
Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.
_________