Viešieji pirkimai

Mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  Mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: KONKURSO objektas - kompleksinis tikslinių auditorijų nuomonės tyrimas, atliekamas išskiriant dvi pagrindines respondentų grupes ir taikant joms individualius klausimynus.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Skelbiama apklausa.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

 

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.

_________