Viešieji pirkimai

Patalpų remonto darbų (administraciniuose pastatuose Vilniuje) viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Darbų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ramunė Rakauskienė, tel. (8 5) 268 7820, el. paštas ramune.rakauskiene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Patalpų remonto darbų (administraciniuose pastatuose Vilniuje) viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracinio pastato, esančio Vasario 16-osios g. 14, Vilniuje laiptinės ir kabineto remontas (patalpos indeksas ― 2-10); administracinio pastato, esančio Šermukšnių g. 4, Vilniuje kabinetų remontas (patalpų indeksai ― R-5, 5-1, 5-9); administracinio pastato, esančio Šermukšnių g. 6, Vilniuje kabinetų remontas (patalpų indeksai ―3-5, 3-8, 4-6, 4-7). Bendras remontuotinų kabinetų plotas apie 180,00 m. kv.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai.

 

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Skelbiama apklausa.

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

 

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra siūloma.

_________